stofafzuiging

Het belang van luchtzuivering door middel van stofafzuiging

De kwestie van gassen, dampen en verontreinigende stoffen die in een industriële omgeving vrijkomen, is van het grootste belang voor de mensen die op dergelijke plaatsen werken. Het voortdurend en in gevaarlijke hoeveelheden inademen van verontreinigde lucht brengt het leven van de mens in gevaar. Daarom moet beluchting door middel van industriële ventilatoren serieus worden genomen.

Luchtzuivering kan worden uitgevoerd door middel van verschillende apparaten die op de markt te vinden zijn, maar er moet ook rekening worden gehouden met de ideale installatie die moet worden uitgevoerd om het zuiverings- of afzuigsysteem doeltreffender te maken.

Het is van het grootste belang dat al deze verontreinigende stoffen uit de gasstromen worden verwijderd, voor de gezondheid van de werknemers en de bedrijven in het algemeen.

Wat is het verschil tussen stofafzuiging en luchtfilters in een ventilatie-installatie?

Luchtfilters
Zij vervullen een basisfunctie, namelijk het zuiveren van lage concentraties stof die in de atmosfeer zijn ondergedompeld. Het is heel gebruikelijk dat ze worden aangetroffen in ventilatoren, afzuigventilatoren of andere ventilatiesystemen, zoals airconditioning of verwarming.

Voor de toepassing van deze elementen is het gebruikelijk dat de concentratie van deeltjes meer dan 2 milligram per kubieke meter bedraagt.

Stofafzuiging
Deze elementen worden daarentegen gebruikt om veel hogere concentraties te behandelen. Het gaat om verontreinigende stoffen die kunnen variëren van 200 milligram per kubieke meter tot 4000 milligram per kubieke meter, en deze waarde zelfs kunnen overschrijden.

Daarom bevinden stofafscheiders zich in afzuigkappen die zijn geplaatst om schadelijke gassen en deeltjes te verwijderen, en worden ze uitgeroeid via afzuigkappen of schoorstenen. Het is van vitaal belang dat elke industriële faciliteit over deze ventilatiesystemen beschikt.

Factoren voor de aankoop van stofafzuiging
Het is van belang rekening te houden met factoren zoals efficiëntie, installatiekosten, bedrijfskosten, onderhoud, gebruik van de ruimte en benodigde materialen, hoewel er andere, meer specifieke overwegingen zijn die bepalend kunnen zijn voor de aanschaf van een apparaat of systeem.

Concentratie verontreinigde stoffen
In een afzuiginstallatie kan de agglomeratie van verontreinigende of schadelijke deeltjes een variabel bereik hebben, variërend van 200 tot 4000 milligram per kubieke meter lucht, en in lagedruk transportnetten varieert de stofconcentratie van 0,5 micron tot 100 micron en zelfs meer.

Ook moet rekening worden gehouden met de afwijkingen naar gelang van het gebruikte materiaal, dat in mindere of meerdere mate rond het gemiddelde kan schommelen.

Efficiëntie vereist
Hier moet rekening worden gehouden met de specifieke werkvereisten voor het opvangen en afvoeren van de verontreinigende lucht. Je moet ook nagaan of de lucht binnen een omlijsting zal worden gerecirculeerd of naar buiten zal worden afgevoerd.

Daarom hebben wij twee of drie opties: ofwel de aankoop en installatie van elektrostatische hoogspannings neerslag installaties, die efficiënt maar duur zijn;

Koop natwassers of doekfilters, die goedkoper zijn dan de bovenstaande en zeer efficiënt;

Of een centrifugale separator kopen, dat is goedkoper.

Alle opties zijn uitvoerbaar, als je maar de juiste planning maakt voor de installatie van de ventilatie- en afzuigapparatuur, naar gelang van de specifieke situatie van het bedrijf.

Wanneer een stofafzuigsysteem installeren?
Het is belangrijk te zeggen dat de zuivering efficiëntie om schonere lucht te bereiken zal afhangen van het soort verontreinigende stof dat door een industrieel bedrijf als zodanig wordt voortgebracht, alsook van de kwaliteit van de zuiveringsinrichtingen in hun werking.

Een bedrijf dat zich in een industriegebied bevindt dat relatief ver van het stedelijk gebied is verwijderd, kan het onnodig achten een stofafzuiginstallatie te installeren, aangezien het ver van de bevolking is verwijderd en zijn verontreinigende stoffen geen schade zouden aanrichten.

Dit is echter een vergissing, want de luchtverontreiniging die zich in dit gebied opstapelt, kan de verstedelijking rond het betrokken industriegebied belemmeren. Daarom moet vanaf het begin een efficiënt zuiveringssysteem worden gepland om toekomstige problemen te voorkomen.

Een factor die van invloed kan zijn op de aanschaf van een robuust of eenvoudig systeem is het massadebiet dat door de installatie in kwestie wordt uitgestoten, dat wil zeggen, hoe hoger dit debiet, hoe beter het systeem zal zijn. Een klein bedrijf zal slechts een eenvoudige afzuiginstallatie nodig hebben, terwijl een grote fabriek zeer efficiënte filtratiesystemen nodig zal hebben.

Stofafzuiging
Het is van cruciaal belang te weten hoeveel stof moet worden verwijderd, en te weten welk materiaal wordt afgezogen en uit welke processen dit vuil afkomstig is.

Pas dan zullen we weten of we een normale collector, een met speciale kleppen of zelfs natte wassers moeten gebruiken. Uiteindelijk gaat het erom dat zich geen stof kan ophopen in de riolen, waardoor vervolgens schuimvorming of vervuiling optreedt in de wassers zelf.