Zonnepanelen kopen? Dit móet je weten

De keuze om zonnepanelen te installeren voor de productie van elektriciteit wordt bijna altijd ingegeven door twee belangrijke redenen: de aanzienlijke economische besparingen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen oplevert en het groeiende milieubewustzijn. Een belangrijke keuze dus, die alleen maar grote voordelen kan opleveren voor degenen die hem maken.

Er is echter een vraag die spontaan opkomt wanneer men besluit te kiezen voor fotovoltaïsche energie: wat moet men weten voordat men dit systeem voor energieopwekking installeert? In dit artikel leggen we alles uit wat je moet weten voordat je thuis zonnepanelen installeert en begint te besparen met schone energie van de zon. Kijk hier eens naar!

Wat is het ideale vermogen van een fotovoltaïsch systeem?
Om het ideale vermogen van het zonnesysteem te bepalen, moet een zorgvuldige kwantitatieve en kwalitatieve analyse worden gemaakt van het elektriciteitsverbruik van de huishoudelijke, commerciële of industriële activiteit. De gegevens betreffende het verbruik/opname van elektriciteit moeten worden getoetst aan de productiviteitsramingen van het potentieel van het fotovoltaïsche systeem en dit om ervoor te zorgen dat het grootste deel van de door het systeem geproduceerde kWh door de gebruiker wordt verbruikt en slechts een klein deel aan het elektriciteitsnet wordt geleverd.

In gevallen waarin ’s nachts een aanzienlijk verbruik/absorptie wordt geregistreerd, wordt nagegaan of het mogelijk is de installatie uit te rusten met een opslagsysteem. Deze moet ook worden afgestemd op de werkelijke behoeften.

Ruimte en schaduw
Om de technische haalbaarheid van de installatie van een zonne-energiesysteem te evalueren, moet ook de beschikbare ruimte in aanmerking worden genomen. Om de panelen het meest rendabel op een hellend dak te plaatsen, is gemiddeld 7/8 m² nodig voor één kW vermogen. In het geval van een plat dak neemt de behoefte gemiddeld toe tot 12 m².

Er moet uiteraard rekening worden gehouden met de aanwezigheid van systematische beschaduwing, ten gevolge van de aanwezigheid van bomen, antennes, gebouwen, enz., maar in centrales van de nieuwe generatie kunnen de relatieve effecten worden afgezwakt dankzij het gebruik van “Stand by” optimaliseringssystemen, module in de schaduw, waardoor alle andere modules die tot dezelfde string behoren, kunnen werken in omstandigheden met een maximaal rendement.

De geografische positie, oriëntatie en helling
Om een fotovoltaïsch systeem te installeren en ervoor te zorgen dat het efficiënt is en dus ook economisch werkt, moet aan enkele fundamentele eisen worden voldaan. Uiteraard hangt de productie van elektriciteit uit zonne-energie af van vele factoren, waaronder het geografische gebied.

Bij de nieuwe generatie systemen wordt de grootste flexibiliteit bij ontwerp en installatie geboden door de beschikbaarheid van nieuwe componenten waarmee systemen met hoge prestaties kunnen worden verkregen, zelfs bij ongunstige milieu-omstandigheden en logistieke beperkingen.

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen
Een ander aspect dat in aanmerking moet worden genomen, zijn de subsidies en belastingvoordelen die beschikbaar zijn voor de installatie van zonnepanelen. Elke regio heeft zijn eigen regels en voorschriften. Daarom is het belangrijk een grondige studie te maken om te bepalen wat de meest economische manier is om dit systeem te installeren.

Een van de belangrijkste beschikbare stimuleringsmaatregelen is de BTW-teruggave, in sommige situaties is het mogelijk een deel van de bij de aankoop van het systeem betaalde BTW terug te vorderen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een lening met verlaagde rente aan te vragen. Met de groeiende vraag naar systemen voor hernieuwbare energie, bieden banken en financiële instellingen steeds voordeliger oplossingen voor wie zonnepanelen wil kopen.

Als het nog steeds niet mogelijk is om zonnepanelen te kopen, is er de mogelijkheid om een energieopwekkingssysteem te huren. Het huren van zonnepanelen wordt steeds gebruikelijker en is een haalbare optie geworden voor wie van dit systeem wil genieten zonder een grote investering te moeten doen.

Verkoop het energieoverschot
Het rendement op de investering bedraagt ongeveer 5 tot 8 jaar, zodat elke manier om de kosten in verband met de installatie van dit systeem te drukken, valabel is. Als het systeem meer energie produceert dan het gebouw verbruikt, is het mogelijk de overtollige energie aan het plaatselijke elektriciteitsnet te verkopen. Op die manier verdient het systeem zichzelf in korte tijd terug en kan het zelfs winst opleveren voor de eigenaar.