Waarom we meer met random strangers zouden moeten praten

Als ik de bus neem in Alkmaar, heb ik altijd 1 minuut om van de bus naar mijn trein te rennen. Eigenlijk een onmogelijke opgave, maar toch probeer ik het altijd, want anders lukt het zeker niet. Ook afgelopen woensdag ging het mis; net toen ik het perron op rende, kwam de trein in beweging. Het meisje dat naast me rende, zat in hetzelfde schuitje. ‘Hij rijdt al weg,’ zuchtte ze. ‘Stomme bussen ook.’ Ik knikte. ‘Dan de volgende maar. Ach, dat bespaart me wel een overstap.’ Een heel onschuldig praatje, maar wel de aanleiding voor een gesprek van een uur.

Read more